Background banner

System motywacyjny dla przemysłu

Zatrudnij - Zmotywuj - Zaangażuj

Krok I: Zatrudnij

Moduł I: Architektura Stanowisk

Icon 1

Przyjazna aplikacja dla menedżerów kierujących zespołami. Porządkuje strukturę i procesy - buduje schemat organizacyjny oraz mapę stanowisk.

Icon 2

Pozwala na szybkie wprowadzenie podstawowych danych pracownika i monitoring jego rozwoju w przedsiębiorstwie.

Icon 3

Oparta na innowacyjnym modelu ról organizacyjnych. Stanowisko rozumiane jest jako poziom dojrzałości w roli.

Icon 4

Pracownik dołącza do organizacji i wchodzi w rolę. Ma motywację do rozwoju i doskonalenia swoich kompetencji.

Illustration 1

Krok II: Zmotywuj

Moduł II: Zarządzanie Wynikami

Icon 5

Prosty i skuteczny system motywacyjny oparty na modelu zarzadzania przez cele.

Icon 6

Aplikacja prowadzi menedżera przez proces stawiania i rozliczania celów w przedsiębiorstwie.

Icon 7

Informuje pracownika o jego zadaniach i monitoruje postęp prac.

Icon 8

Finalnie prezentuje wyniki i premie za sukces.

Illustration 2

Krok III: Zaangażuj

Moduł III: Zarządzanie Wynagrodzeniami

Icon 9

Przejrzysty i motywacyjny system wynagrodzeń. Rozwiązanie pozwala przygotować atrakcyjny i konkurencyjny pakiet świadczeń dla pracownika.

Icon 10

Dostarcza informacji o poziomach wynagrodzeń na rynku i pozwala na budowę własnej polityki płacowej przez organizację.

Icon 1

Pozwala na kontrolę budżetu i alokację środków tam gdzie zwrot z inwestycji jest najwyższy.

Icon 12

Wynagradza za wyniki, motywuje do rozwoju, zatrzymuje i angażuje pracowników.

Illustration 3

Cennik

Icon 1

Moduł I

Architektura Stanowisk

799 zł

+ VAT (abonament miesięczny)

14-dniowa wersja bezpłatna

Wypróbuj teraz

Kontakt

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu

Adres

Tempurio Sp. z o.o.
19-300 Ełk
ul. Podmiejska 5